Коронките се протетски изработки кои целосно го прекриваат забот и го заштитуваат од сите страни. Индикација за изработка на коронки се премногу оштетени заби, дисколорирани заби, девитализирани заби.

За да се изработи коронка потребно е забот да се препарира на специјален начин, да се земе отпечаток, а потоа изработената коронка да се цементира со што ќе се обезбеди максимално зацрвстување.

УЛОГАТА НА КОРОНКИТЕ

Улогата на коронките е од естетска, фонетска и функционална природа каде треба да се зголеми изгубената моќ на веќе ослабениот коронарен дел од забот.

ГЛАВНИ НДИКАЦИИ ЗА ИЗРАБОТКА НА КОРНКА СЕ:

  • премногу големо оштетување на забот кое не може да биде надополнето со пломба.
  • ако забот е ендодонтски третиран и не може да го издржи соодветниот притисок за џвакање
  • да се препокрие имплант
  • кај пациенти со изразена абразија и бруксизам

ПОСТОЈАТ НЕКОЛКУ ТИПОВИ НА КОРОНКИ:

  • метал керамика (неколку типови)
  • без метална керамика (циркониум диоксид со порцелан – CAD/CAM)

17.302 thoughts on “Коронки