All posts by nenad

31Мај/18

Избелување заби

Избелувањето на забите е процес при кој се менува бојата на забите кон посветла нијанса. Може да се изведе во ординација за 1,5-2 часа или во домашни услови за 12-14 дена. ПридобивкитеRead More…

31Мај/18

Третмани на коренов канал

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЕНДОДОНТСКО ТРЕТИРАЊЕ НА ЗАБ Кога ке дојдеме во ситуација да мораме да ја отстраниме пулпата(нервот) таквиот третман се нарекува ендодонција. Начинот и постапката за одстранување на пулпата од каналот воRead More…

31Мај/18

Мостови

Порцеланските мостови се протетски изработки кои обезбедуваат премостување на дел од забниот низ каде недостасуваат заб/и. Индикација за изработка на мостови се недостаток на заб/и. За да се изработи порцелански мост потребноRead More…

31Мај/18

Коронки

Коронките се протетски изработки кои целосно го прекриваат забот и го заштитуваат од сите страни. Индикација за изработка на коронки се премногу оштетени заби, дисколорирани заби, девитализирани заби. За да се изработиRead More…