е дипломиран доктор по стоматологија. Дипломирала на Стоматолошкиот факултет во Скопје 2006 година. По завршувањето на факултетот продолжува со континуирана едукација на повеќе семинари и работилници во земјата и соседството. Активно го говори и познава англискиот јазик.

Loading...